Harmoni Villa
Ditt plusenergihusSol

Sol Ljus image

FRÅN 2 695 000 SEK
TYP: 1 plan
BYA: 125 kvm
BOA: 104 kvm
RUM: 4
Arkitekt: Alexander Whight

Ett mindre hus som passar lika bra till en mindre barnfamilj som till ett par med barn, som har lämnat hemmet. Tack vare husets uppbyggnad, är den lämplig för fritidshustomter med mindre tomtarea.

Sol architecture details image
Sol architecture details image
Sol architecture details image
Sol architecture details image
Sol architecture details image